Hitta din resa
Vuxna
- +
Barn
- +
hero-cover.jpg

Sekretesspolicy

Denna sekretesspolicy är fastlagd av Check Point Travel (hädanefter kallad "Check Point Travel", "vi", "oss" eller "vår" i denna sekretesspolicy) och gäller för alla våra kunder, leverantörer och samarbetspartners.

1. Om Check Point Travel

Check Point Travel är en medelstor danskägd resebyrå i Aarhus. Den grundades år 1996 och har sedan dess haft sin adress i Aarhus. Vi är kända för vår stora expertis inom utlandsresor och är enligt ryktet en av landets duktigaste när det kommer till att arrangera resor till bl.a. Thailand, USA, Hawaii och Kuba.

Som en del av vår verksamhet samlar Check Point Travel in och behandlar personuppgifter med syftet att uppfylla det som beskrivs i denna sekretesspolicy. Check Point Travel är dataansvarig vid behandlingen av personuppgifterna i dessa avseenden.

Om du har frågor angående denna sekretesspolicy eller vår behandling av dina personuppgifter kan du kontakta oss på:

Check Point Travel
Adress: Hovedgaden 54, 2. th, 8220 Brabrand, Danmark.
Tfn: 08-408 38 238
E-mail: kundservice@checkpointtravel.se

2. Datasäkerhet är viktigt för oss

För oss är ansvarig behandling av personuppgifter, som samlas in som en del i driften av vår verksamhet, avgörande för våra verksamhetsmål och vårt omdöme. I denna Sekretesspolicy redogör vi för hur dina personuppgifter samlas in och används när du är kund, leverantör eller samarbetspartner hos Check Point Travel, samt hur du kan få insyn i dina egna personuppgifter.

3. Vad är personuppgifter?

Personuppgifter är varje enskild uppgift om en identifierad eller identifierbar fysisk person. En identifierbar fysisk person är en person som direkt eller indirekt kan identifieras, bl.a. genom ett identifikationsnummer eller ett/flera element som är speciella för en specifik persons identitet.

4. Vilken typ av persondata om dig behandlar vi och varför?

De uppgifter som vi samlar in om dig används på olika sätt i samband med ditt kundförhållande och driften av vår verksamhet. De insamlade uppgifterna kan variera beroende på om du är kund, leverantör eller samarbetspartner, men generellt sett handlar det om uppgifter rörande kundadministration, leverantörsadministration samt uppgifter som beträffar Check Point Travels rättigheter och skyldigheter.

Bristen på personuppgifter från din sida kan innebära att Check Point Travel inte har möjlighet att uppfylla sina skyldigheter gällande med ditt kund- eller leverantörsförhållande.

Som utgångspunkt insamlar och behandlar Check Point Travel själva vanliga personuppgifter. Det kan dock förekomma konkreta tillfällen i samband med beställningen av en resa då det är nödvändigt för oss att i en begränsad utsträckning behandla känsliga personuppgifter (t.ex. uppgifter om specialmenyer på din flygresa eller uppgifter om behov av specialassistans på resan) samt uppgifter om personnummer (t.ex. i samband med insamling av passkopia till en visumansökan) för att kunna leverera den önskade resan till dig.

Check Point Travel samlar oftast in följande uppgifter:

4.1 Uppgifter om våra kunder

Uppgifter som du ger till oss när du beställer en resa eller skapar en reseprofil hos oss, t.ex. online via hemsidan eller genom att kontakta vår Kundservice, inkluderar kontaktuppgifter (förnamn, mellannamn, efternamn, adress, telefonnummer, e-mailadress och ev. jobb), personnummer (som används till visumansökan etc.), passnummer, bankuppgifter, kontokortsuppgifter, uppgifter som du ger till oss angående speciella önskemål på resan (t.ex. information om specialkost, behov av specialassistans pga. handikapp eller sjukdomar etc.), hälsouppgifter (som används till behandlingsresor, sportresor etc.), uppgifter om längd, vikt, kläd- och skostorlek (till beställning av utrustning på skidresor, sportresor etc.), syftet med resan, uppgifter om vilket språk du talar, medborgarskap, bonuskortnummer, medlemskap i våra samarbetspartners föreningar, kontaktinformation till dina närmast anhöriga, rekvisition (i samband med företags- eller behandlingsresor), uppgifter som du ger till oss angående dina preferenser med hänsyn till marknadsföring eller kommunikation samt uppgifter du ger till oss om du kontaktar oss med en fråga för att belysa ett problem eller när du kontaktar oss i samband med ditt kundförhållande hos oss.

Check Point Travel kan dessutom hämta kreditupplysningar från kreditupplysningsbyråer som används för att bedöma din ekonomiska soliditet och kreditvärdighet i samband med ditt kundförhållande.

4.2 Uppgifter om våra leverantörer och samarbetspartners

Uppgifter som du ger till oss i samband med ett leverans- eller samarbetsavtal inkluderar kontaktuppgifter (arbete, jobbtitel, förnamn, mellannamn, efternamn, adress, telefonnummer och e-mailadress), uppgifter som du ger till oss angående dina preferenser med hänsyn till marknadsföring eller kommunikation samt uppgifter som du ger till oss när du kontaktar oss med en fråga för att belysa ett problem eller när du kontaktar oss som en del i vårt samarbete. 

5. Vad använder vi dina personuppgifter till?

Check Point Travel hanterar dina personuppgifter för att uppfylla det som framgår nedan. Notera att inte alla angivna syften, kategorier av uppgifter, mottagare av uppgifter eller behandlingstyp för uppgifter gäller dig vid alla tillfällen.

Check Point Travel behandlar endast dina personuppgifter i den utsträckning som är nödvändig i samband med ditt kund-, leverantör- eller samarbetsförhållande (eftersom det i varje enkelt fall tas hänsyn till eventuella intressen) eller enligt gällande lag.

5.1 Kundadministration

Check Point Travel behandlar dina personuppgifter i samband med upprättande och därefter löpande administration av ditt kundförhållande med Check Point Travel som en del i driften av vår verksamhet, härunder beställning av resor och leverans av övriga produkter (som t.ex. visumansökningar, reseförsäkringar, transfertjänster etc.), upprätthållande av vårt kundregister, [kreditvärderingar], fakturering, inkasso, marknadsföring, statistik etc. All statistik och alla analyser sammanställs i ett anonymt format och innehåller därför inte uppgifter som kan leda direkt till dig som person.

5.2 Administration av leverantörs- och samarbetsförhållanden

Check Point Travel behandlar dina personuppgifter i samband med administration av ett leverantör- och/eller samarbetsförhållande där du är leverantör eller samarbetspartner alternativt kontaktperson hos en leverantör eller samarbetspartner som Check Point Travel arbetar tillsammans med som en del i driften av vår verksamhet, härunder upprätthållande av vårt CRM-register med information om våra kontaktpersoner hos våra leverantörer och samarbetspartners.

5.3 Följa lagar och regler som är gällande

Check Point Travel behandlar dina personuppgifter enligt de lagar och regler som Check Point Travel måste följa i samband med driften av verksamheten, eller för att uppfylla olika rapporterings- och upplysningsskyldigheter med hänsyn till gällande lagar och regler.

Check Point Travel använder inte dina personuppgifter för att ta beslut som endast är baserade på automatisk behandling, härunder profilering.

Check Point Travel strävar efter att säkerställa att alla personuppgifter som vi hanterar är korrekta och uppdaterade. Därför ber vi dig om att alltid meddela oss om eventuella ändringar i dina personliga förhållanden (t.ex. ändring av adress eller betalningsuppgifter), så att vi kan se till att dina personuppgifter alltid är korrekta och uppdaterade. Om du har skapat en reseprofil hos oss så ber vi dig om att logga in på din profil och uppdatera denna vid eventuella ändringar.

6. Rättslig grund för behandling av dina personuppgifter

Som utgångspunkt behandlar Check Point Travel uppgifterna om dig på en av följande grunder:
(1) Ditt samtycke, (2) när du ingår eller uppfyller ditt kontrakt med Check Point Travel, (3) med hänsyn till Check Point Travels legitima intressen, dvs. de ändamål som beskrivs ovan, (4) uppfyllelse av en rättslig skyldighet som Check Point Travel har ålagts, (5) beskyddande av dina eller en annan fysisk persons vitala intressen, (6) behandlingen är nödvändig för att ett rättsligt krav ska kunna fastställas, göras gällande eller försvaras och (7) behandlingen är nödvändig för att följa Check Point Travels eller dina arbets-, hälso- och socialrättsliga åtaganden som följer nationell lag eller EU-rätten. Det kan dessutom uppstå situationer där vi behandlar dina personuppgifter baserat på en tredje parts legitima intressen med hänsyn till de ändamål som har beskrivits ovan, såvida inte dina intressen väger tyngre.

7. Delning av personuppgifter

Check Point Travel skickar endast vidare uppgifter i den utsträckning som är nödvändig som en del av driften av vår verksamhet, härunder för att kunna leverera din resa samt övriga produkter som du har köpt hos oss i samband med den.

Som regel ger Check Point Travel personuppgifter vidare till följande mottagare i samband med beställning av en resa samt relaterade produkter:

7.1 Uppgifter om namn, adress, e-mailadress, telefonnummer samt ordernummer och specifika leveransönskemål ges vidare till PostNord, GLS eller en transportör som står för leveransen av de köpta varorna till dig. Vid köp av varor som inte är lagervaror kan ovannämnda uppgifter ges vidare till producenten eller försäljaren av den aktuella varan, som i detta fall står för leveransen.

7.2 Uppgifter kan överlämnas till externa samarbetspartners som hanterar uppgifterna på våra vägnar. Vi använder externa samarbetspartners till bl.a. teknisk drift och förbättring av hemsidan, utskick av nyhetsbrev samt målinriktad marknadsföring, härunder retargeting samt din bedömning av vår verksamhet och våra produkter. Vi ger bl.a. vidare uppgifter som rör ditt namn och din e-mailadress till Trustpilot så att de på våra vägnar kan skicka en inbjudan där du kan bedöma oss på Trustpilots hemsida. Om du väljer att betygsätta oss blir Trustpilot dataansvarig för de uppgifter som har getts vidare. Dessa verksamheter är databehandlare under våra instruktioner och de behandlar data som vi är dataansvariga för. Databehandlare får inte använda uppgifter i annat syfte än för att uppfylla avtalet med oss, och de omfattas av sekretess gällande detta. Vi har skriftliga databehandlaravtal med alla databehandlare som behandlar personuppgifter på våra vägnar.

7.3 Två av dessa databehandlare, Google Analytics v/Google LLC. och Facebook Inc. är etablerade i USA. De nödvändiga garantierna för överföring av uppgifter till USA säkerställs genom databehandlarens certifiering under EU-U.S. Privacy Shield, jfr EU Personuppgiftslagen art. 45.

7.3.1 En kopia av Google LLC's certifiering hittar du här: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI

7.3.2 En kopia av Facebook Inc.'s certifiering hittar du här: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active.

7.2 Globala Distributionssystem (GDS)

Ett GDS är ett IT-nätverkssystem som ägs eller drivs av ett företag och som möjliggör transaktioner mellan resebranschens tjänsteleverantörer, framförallt flygbolag, hotell, biluthyrningsföretag och resebyråer. Ett GDS förenar tjänster, priser och bokning genom att konsolidera produkter på tvärs över de tre resesegmenten, dvs. flygreservationer, hotellreservationer och biluthyrning.

7.4 Uppgifter om ditt namn, adress, e-mailadress, telefonnummer samt ordernummer och specifika leveransönskemål ges vidare till PostNord, GLS eller en transportör som står för leveransen av de köpta varorna till dig. Vid köp av varor som inte är lagervaror kan ovannämnda uppgifter ges vidare till producenten eller försäljaren av den aktuella varan, som i detta fall står för leveransen.

7.5 Uppgifter kan överlämnas till externa samarbetspartners som hanterar uppgifterna på våra vägnar. Vi använder externa samarbetspartners till bl.a. teknisk drift och förbättring av hemsidan, utskick av nyhetsbrev samt målinriktad marknadsföring, härunder retargeting samt din bedömning av vår verksamhet och våra produkter. Vi ger bl.a. vidare uppgifter som rör ditt namn och din e-mailadress till Trustpilot så att de på våra vägnar kan skicka en inbjudan där du kan bedöma oss på Trustpilots hemsida. Om du väljer att betygsätta oss blir Trustpilot dataansvarig för de uppgifter som har getts vidare. Dessa verksamheter är databehandlare under våra instruktioner och de behandlar data som vi är dataansvariga för. Databehandlare får inte använda uppgifter i annat syfte än för att uppfylla avtalet med oss, och de omfattas av sekretess gällande detta. Vi har skriftliga databehandlaravtal med alla databehandlare som behandlar personuppgifter på våra vägnar.

7.6 Två av dessa databehandlare, Google Analytics v/Google LLC. och Facebook Inc. är etablerade i USA. De nödvändiga garantierna för överföring av uppgifter till USA säkerställs genom databehandlarens certifiering under EU-U.S. Privacy Shield, jfr EU Personuppgiftslagen art. 45.

7.6.1 En kopia av Google LLC's certifiering hittar du här: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI

7.6.2 En kopia av Facebook Inc.'s certifiering hittar du här: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active.

Check Point Travel använder sig av följande GDS'er som en del i vår verksamhet: Amadeus, Billetkontoret och Dolphin Dynamics Limited.

7.3 Flygbolag

Check Point Travel ger vidare personuppgifter till flygbolag i samband med beställningen av din resa. Till användning vid beställningen av din flygresa skickar vi som regel vidare uppgifter om förnamn, mellannamn, efternamn, födelsedatum, avreseflygplats, destination, datum för ut- och hemresa, bonuskortnummer, speciella önskemål i samband med din resa (härunder beställning av specialmenyer på flygresan och behov av specialassistans på flyget eller flygplatsen) till det valda flygbolaget.  

I samband med resor till speciella destinationer kan vi även ge vidare uppgifter om ditt passnummer till flygbolaget.

7.4 Hotell

Check Point Travel ger vidare personuppgifter till de hotell som du ska bo på under resan. Till användning vid beställning av dina hotellövernattningar skickar vi som regel vidare uppgifter om förnamn, mellannamn, efternamn, destination, datum för ankomst och hemresa, rumskategori, bonuskortnummer samt speciella önskemål i samband med din resa, härunder beställning av specialkost under hotellvistelsen och behov av specialassistans under hotellvistelsen pga. handikapp eller sjukdom.

7.5 Biluthyrningsföretag

Check Point Travel ger vidare personuppgifter till biluthyrningsföretag om du ska ha tillgång till ett fordon på din resa. Till användning vid beställningen av din hyrbil ger vi som regel vidare uppgifter om förnamn, mellannamn, efternamn, upphämtningsplats, period för hyran, fordonskategori, bonuskortnummer samt speciella önskemål i samband med hyran av fordonet, härunder speciella åtgärder pga. handikapp eller sjukdom, behov av bilbarnstolar etc.

Check Point Travel använder följande biluthyrningsföretag som en del i vår verksamhet: Auto Escape, Nordic AS, Europcar, Hertz och Rental Cars.

7.6 Bussbolag

Check Point Travel ger vidare personuppgifter till bussbolag om du ska på bussresa under din resa, t.ex. i samband med dagsutflykter till kända turistattraktioner. Till användning vid beställning av din bussresa ger vi som regel vidare uppgifter om förnamn, mellannamn, efternamn, upphämtningsplats, datum och tid för bussresan, destination samt speciella önskemål i samband med bussresan, härunder beställning av specialmenyer på bussturen och behov av specialassistans under bussresan pga. handikapp eller sjukdom.

7.7 Rederier

Check Point Travel ger vidare personuppgifter till rederier om du ska på båtresa som en del av din resa, t.ex. i samband med dagsutflykter till kända turistattraktioner eller kryssningar. Till användning vid beställning av din båtresa ger vi som regel vidare uppgifter om förnamn, mellannamn, efternamn, destination, resrutt, datum och tid för av- och hemresa samt speciella önskemål i samband med båtresan, härunder beställning av specialmenyer på båtresan och behov av specialassistans på båtresan pga. handikapp eller sjukdom.

7.8 Bedbanks

En bedbank är ett IT-nätverk som ägs eller drivs av ett företag som möjliggör transaktioner mellan resebranschens tjänsteleverantörer, framförallt hotell och resebyråer eller slutkunden. Check Point Travel ger vidare personuppgifter till bedbanks för att beställa de hotell som du ska använda dig av på resan. Till användning vid beställning av dina hotellövernattningar genom en bedbank ger vi som regel vidare uppgifter om förnamn, mellannamn, efternamn, destination, datum för ankomst och avresa, rumskategori, bonuskortnummer samt speciella önskemål i samband med din resa, härunder beställning av specialkost under hotellvistelsen och behov av specialassistans under hotellvistelsen pga. handikapp eller sjukdom.

Check Point Travel använder följande bedbanks som en del i vår verksamhet: Expedia och Hotels.com.

7.9 Reseagenter

Om du på din resa ska deltaga i utflykter eller behöver transfer kan Check Point Travel ge vidare dina personuppgifter till reseagenter. Reseagenten har som uppgift att arrangera den aktuella utflykten eller transfer vid beställning av önskade tjänster hos lokala leverantörer på destinationen. Till användning vid beställning av utflykter, transfer etc. ger vi som regel vidare uppgifter om förnamn, mellannamn, efternamn, datum och tid för ankomst och/eller avresa, typ av fordon, destination samt speciella önskemål i samband med transfern eller utflykten, härunder beställning av specialmenyer och behov av specialassistans pga. handikapp eller sjukdom.

7.10 Försäkringsbolag

Som en del i beställningen av din resa hos oss har du möjlighet att köpa till en rese- och/eller avbeställningsförsäkring. Om du önskar att köpa till en sådan försäkring kommer vi att ge vidare personuppgifter till försäkringsbolaget som används när du tecknar en försäkring hos dem. Till användning vid teckning av en rese- och/eller avbeställningsförsäkring ger vi som regel vidare uppgifter om förnamn, mellannamn, efternamn, e-mailadress, destination, datum för av- och hemresa samt restyp.

Check Point Travel samarbetar med följande försäkringsbolag som en del i vår verksamhet: Europeiska ERV och Gouda.

7.11 Utrustningsuthyrningsföretag

Som en del i beställningen av din resa hos oss har du möjlighet att hyra ev. utrustning som du kan behöva på din resa, t.ex. skidutrustning och dykutrustning. Om du önskar att hyra den här typen av utrustning kommer vi att ge vidare uppgifterna till företaget som du hyr utrustningen av på destinationen. När du ska hyra utrustning ger vi som regel vidare uppgifter om förnamn, mellannamn, efternamn, typ av utrustning, upphämtningsplats, hyresperiod samt uppgifter om längd, vikt, kläd- och skostorlek. 

7.12 Kvalificerade förslag

När du väljer Check Point Travel har du möjlighet att få ett kvalificerat förslag på en resa. Ett kvalificerat förslag är en förslagsform där det i samband med sammansättningen av förslaget görs en preliminär reservation av den önskade resan åt dig. Detta gör det möjligt för dig att reservera en plats på de önskade avgångarna upp till tre dagar innan du måste besluta dig för om det ska bokas en biljett på den preliminära reservationen eller om den ska annulleras.

För att kunna ge ett kvalificerat förslag ger vi vidare uppgifter om dig och den önskade reservationen till ett GDS (som tidigare nämnt), som i sin tur gör den preliminära bokningen hos flygbolaget, på hotellet etc.

Eftersom det i samband med sammansättningen av det kvalificerade förslaget ges vidare uppgifter om dig till flera nya självständigt dataansvariga (GDS, flygbolag, hotell etc.) kan dina uppgifter bli sparade hos dessa mottagare efter förslagets förfallodatum - även om förslaget har annullerats.

Check Point Travel kan dessutom ge vidare och/eller lämna över dina personuppgifter till andra leverantörer och/eller andra som erbjuder tjänster i samband med den vanliga driften av vår verksamhet, t.ex. i samband med en extern administration av våra IT-system, analysuppgifter, marknadsföringsuppgifter, inkasso, kreditvärdering, revision, juridisk hjälp etc.

För ytterligare information om våra leverantörers och samarbetspartners behandling och skydd av dina personuppgifter hänvisas du till deras sekretesspolicy och villkor.

Check Point Travel strävar efter att begränsa tillfällena där personuppgifter ges vidare i ett format som kan kopplas till en specifik person i så stor utsträckning som möjligt, detta för att begränsa antalet tillfällen då uppgifter som kan kopplas till dig personligen ges vidare.

Check Point Travel ger inte vidare dina personuppgifter så länge det inte är nödvändigt för att kunna utföra vår verksamhet eller uppfylla dina behov.

8. Internationella överföringar av dina personuppgifter

Pga. av Check Point Travels verksamhetstyp kan dina personuppgifter överföras till länder utanför EU/EES i samband med beställning av en resa hos oss. För att kunna leverera våra tjänster till dig krävs det att vi i vissa tillfällen använder samarbetspartners och leverantörer utanför EU/EES.

Utan möjligheten att kunna överföra dina uppgifter till mottagare utanför EU/EES är det inte möjligt för Check Point Travel att leverera den önskade resan till dig. Detta gäller om beställningen av din resa förutsätter att det överförs uppgifter till mottagare utanför EU/EES, t.ex. för att kunna boka flygresor och hotell på din resedestination.

Dataskyddslagen i dessa länder kan vara lämpligare än den i Sverige och i övriga EU/EES, eftersom det oftast handlar om länder där EU-kommissionen har bedömt att dataskyddsnivån inte är på samma nivå som dataskyddsnivån inom EU/EES.

Vid de tillfällen då det är praktiskt möjligt för oss kommer en överföring av dina personuppgifter att ske baserat på det standardöverföringskontrakt som är sammansatt av EU-kommissionen för detta ändamål. När det gäller överföringar till USA kommer dessa, om möjligt, ske baserat på Privacy Shield. Privacy Shield är ett avtal mellan EU och USA som bl.a. fastställer ett starkt set av dataskyddsregler och säkerhetsåtgärder som de amerikanska verksamheter som är tillslutna till programmet är förpliktigade att följa när de behandlar personuppgifter.

Vid vissa tillfällen är det dock inte praktiskt möjligt för Check Point Travel att ingå ett standardöverföringskontrakt eller använda Privacy Shield som rättslig överföringsgrundlag. Vid dessa tillfällen kommer överföringen av uppgifterna att ske med basis i dataskyddslagens artikel 49, 1 (b) eftersom överföringen av dina personuppgifter till det aktuella landet är nödvändig med hänsyn till att uppfylla kontraktet mellan dig och Check Point Travel (beställningen av din resa) eller med för att genomföra åtgärder som görs på din begäran innan ett sådant kontrakt ingås, t.ex. i samband med att ett kvalificerat förslag sammansätts (som tidigare nämnt i avsnitt 7).

Det är därför viktigt att du är uppmärksam på att överföring av dina personuppgifter till länder utanför EU/EES i samband med beställning av en resa hos Check Point Travel innebär att dina personuppgifter inte har samma skydd som under svenska eller EU-rättsliga regler.

I samband med överföringen av uppgifterna finns en närliggande risk för att det i det aktuella landet inte finns tydliga, precisa och tillgängliga regler om landets myndigheters tillgång till användning av dina personuppgifter, att det inte finns regler om att landets myndigheters tillgång till dina uppgifter ska vara nödvändig och proportionell, att landet inte har en oavhängig och effektiv tillsynsmyndighet samt att landet inte har tillgängliga och effektiva rättsliga medel för de registrerade.

Om du inte vill att Check Point Travel skickar dina personuppgifter till mottagare utanför EU/EES i samband med beställningen av din(a) resa/resor ber vi dig om att informera oss om detta senaste när du beställer din resa.

Check Point Travel ger inte vid något tillfälle vidare dina personuppgifter till mottagare utanför EU/EES om det inte är nödvändigt för att kunna utföra vår verksamhet och uppfylla dina behov, t.ex. genom att leverera den önskade resan till dig.

9. Dataintegritet och datasäkerhet

Personuppgifter sparas inte längre än vad som är nödvändigt för att uppfylla det syfte som de har samlats in till, såvida det inte är nödvändigt för att uppfylla nationella lagkrav såsom rättslig förpliktelse av förvaringsperioder i samband med bokföring etc.

Det är Check Point Travels policy att skydda dina personuppgifter genom att ta tillräckliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder. När dina personuppgifter inte längre behövs vill vi säkerställa att de raderas på ett säkerhetsmässigt försvarbart sätt.

10. Dina rättigheter

Du har alltid rätt att göra dina rättigheter, enligt den alltid giltiga dataskyddslagen, gällande. Du kan bl.a. ansöka om inblick i de personuppgifter som Check Point Travel besitter samt invända mot behandlingen av uppgifterna, härunder invända mot automatiserade beslut och profilering eller mot användning av dina personuppgifter till direkt marknadsföring. Du kan dessutom efterfråga korrigering eller radering av ev. felaktiga uppgifter om dig själv, ta tillbaka ett samtycke till behandling av dina personuppgifter samt göra din rätt till dataportabilitet gällande.

Om du önskar att göra en eller flera av dina rättigheter gällande ber vi dig kontakta oss på e-mailadressen kundservice@checkpointtravel.se. Din anmodan behandlas i överensstämmelse med den alltid gällande dataskyddslagen.

Klagomål angående Check Point Travels behandling av dina personuppgifter kan skickas till:

Datainspektionen
Drottninggatan 29, plan 5
111 51 Stockholm
E-mail: datainspektionen@datainspektionen.se

11. Uppdateringar

Check Point Travel evaluerar och uppdaterar löpande denna sekretesspolicy, och därför bör du kontrollera denna sekretesspolicy för att se eventuella ändringar som kan ha betydelse för vår behandling av dina personuppgifter.