Hitta din resa
Vuxna
- +
Barn
- +
Top-desktop_USA.jpg

Resevillkor

Villkoren reglerar avtalsförhållandet mellan Check Point Travel Rejser Aps (hädanefter kallade Check Point Travel) och kunden som köper en paketresa. Avtalet ingås och genomförs i enlighet med Lagen om paketresor (lag nr. 1666 från 2017/12/26 om paketresor och sammansatta researrangemang).

1. Generella uppgifter

Check Point Travel ApS
Hovedgaden 54, 2.th.
8220 Brabrand
Danmark
Telefon 08-408 38 238
Mail: kundservice@checkpointtravel.se
CVR 33 24 88 49
Etablerat år 1996
Medlem av Rejsegarantifonden nr. 2288

2. Ingå avtal

2.1 Att ingå avtal

Ett avtal om köp av en paketresa mellan kunden och Check Point Travel ingås och är bindande för båda parter när Check Point Travel inom tidsfristen har mottagit depositionen för resan.

Check Point Travel skickar ett skriftligt förslag till kunden tillsammans med de generella resevillkoren. Om kunden accepterar förslaget inom angiven tidsfrist mottager kunden därefter den slutliga bekräftelsen från Check Point Travel där tidsfristen för inbetalning av deposition samt betalning av resterande summa framgår. En inbetalning av deposition i tid betraktas som en skriftlig accept av de researrangemang som beskrivs i bekräftelsen samt de generella resevillkoren. Om kunden inte accepterar förslaget innan angiven tidsfrist eller inte betalar in depositionen i tid är Check Point Travel inte längre bundna till förslaget.

Vid beställning av en resa på Check Point Travels hemsida kan det i vissa tillfällen gå två till tre arbetsdagar innan kunden mottager den slutliga bekräftelsen. Detta framgår alltid vid kundens beställning online. Om våra leverantörer mot förmodan inte har möjlighet att leverera arrangemanget enligt avtalet förbehåller sig Check Point Travel rätten att säga upp avtalet och erbjuda kunden ett alternativ. Om kunden tackar nej till alternativet som erbjuds kommer eventuellt genomförda betalningar att återbetalas.

Kunden ombeds vara uppmärksam på att vissa resor kan ha särskilda betalningsvillkor och strängare avbeställningsvillkor. Om detta är tillfället framgår det alltid på den bekräftelse/faktura som har skickats.

2.2 Kontroll av resedokument

Check Point Travel skickar utan onödig försening den slutliga bekräftelsen med relevanta resedokument till kunden på den post- eller e-mailadress som kunden har använt i samband med att avtalet ingicks. Kunden är förpliktigad att vid mottagandet genomgå de resedokument som har skickats och därefter kontakta Check Point Travel snarast om uppgifterna och arrangemanget inte stämmer överens med det som avtalats. Om kunden inte mottager resedokumenten senast 7 dagar efter att avtalet ingicks ska kunden kontakta resebyrån snarast. Om kunden har uppgett en e-mailadress ska kunden först kontrollera mappen för skräppost (spamfiltret).

3. Pris och betalning

3.1 Pris

Resans pris omfattar samtliga tjänster som omnämns i programmet eller avtalet samt alla obligatoriska skatter och avgifter. På destinationen kan det förekomma lokala avgifter och entréer som inte kan betalas när avtalet ingås, detta eftersom dessa betalningar är kopplade direkt till lokala regler eller till användning av tjänster utöver dem som framgår i avtalet. Var uppmärksam på att det på alla resor tillkommer en avgift för administration och konkursförsäkring enligt Rejsegarantifonden på 195 kr. per person.

Om kunden inte uppfyller sin del av avtalet vad gäller betalning har Check Point Travel rätt att annullera avtalet. Vid dessa tillfällen har Check Point Travel rätt till betalning av det belopp som kunden skulle förlora enligt reglerna i avsnitt 7 om kunden har avbeställt resan på dagen för den uteblivna betalningen.

Resans totala pris framgår av kundens faktura. Om det sker ändringar av den konkreta resan eller förutsättningarna för denna till följd av förhållanden eller önskemål hos kunden kan detta göra att priset ändras och ytterligare betalning kan tillkomma.

3.2 Betalning

Resan kan betalas med kreditkort på Check Point Travels hemsida: https://www.cpt.se/betalning/

Det är även möjligt att betala genom banköverföring till Sparekassen Kronjylland, IBAN-kontonummer DK0961810014004599 
Vid inbetalning uppges fakturanummer och namn. Notera att man vid banköverföring inte är skyddad av opposition schema, samt att det via nätbank kan gå upp till 2 vardagar innan Check Point Travel mottager betalningen.

*Ej säker på vad den svenska motsvarigheten är.

En del resor kan ha särskilda betalningsvillkor och strängare avbeställningsvillkor. Om det är skärpta betalnings- och avbeställningsvillkor kommer detta alltid att framgå på bekräftelsen/fakturan som skickas.

3.3 Deposition och resterande belopp

Depositionen motsvarar som utgångspunkt priset för flygbiljetterna. Vid vissa tillfällen kan depositionen vara högre om det t.ex. ingår hotell, hyrbil eller andra landarrangemang i resan som inte kan återbetalas. Depositionen återbetalas inte vid en ev. avbeställning längre fram.

Slutbetalningen ska vara betald senaste 75 dagar före avresa, såvida inget annat framgår. Biljetter och övriga relevanta resedokument kommer att skickas via e-mail så att kunden har dem senast 10-14 dagar före avresa, såvida inget annat har avtalats.

4. Avbeställningsskydd och reseförsäkring

Check Point Travel rekommenderar verkligen att kunden tecknar en reseförsäkring innan resan påbörjas. Om kunden inte redan har ett avbeställningsskydd och reseförsäkring hos sitt privata försäkringsbolag rekommenderar Check Point Travel att dessa tecknas hos Europeisk Reseförsäkring: https://www.erv.se/privat/

Det är viktigt att man som kund väljer den försäkring som ger bästa möjliga skydd med hänsyn till det valda resmålet, resans pris och antalet resenärer. Om man som kund överväger att resa flera gånger inom ett år så kan det oftast löna sig att välja en årsförsäkring.

Var uppmärksam på att avbeställningsskyddet ska köpas senast samtidigt som depositionen för den resa som ska omfattas av försäkringen betalas. Detta beror på att försäkringen skyddar dig i perioden fram till avresa.

Check Point Travel säljer inte reseförsäkringar och mottager därför inte heller provision vid försäljning av dessa.

På resor till Kuba är en reseförsäkring ett krav. De kubanska myndigheterna kräver att man vid inresa kan visa ett godkänt försäkringsbevis. Reseförsäkringen ska vara giltig under hela vistelsen på Kuba, och man ska på begäran kunna visa en engelsk kopia av försäkringspolicyn. Detta dokument ska man som kund hämta hos sitt försäkringsbolag innan resan.

5. Kundens generella skyldigheter

5.1 Pass, visum och hälsomässiga formaliteter (bl.a. vaccinationer)

Kunden ska innehava ett giltigt pass med minst sex månaders giltighet vid resans avslutning samt de dokument som krävs för att genomföra resan, härunder visum och bevis för nödvändiga vaccinationer. Check Point Travel informerar om pass- och visumkrav när avtalet ingås, samt om övriga nödvändiga dokument och förhållanden för att resan ska kunna genomföras. Check Point Travel rekommenderar att visum/inresetillstånd till resmålet införskaffas minst en månad före avresa.

I vissa länder gäller särskilda regler för in- och utresa. Om detta är tillfället kommer det att framgå i avtalet. Kunden kan kontakta Check Point Travel för ytterligare information om dessa regler.

Om kunden inte har ett svenskt pass eller om denne har ett dubbelt medborgarskap ska kunden informera Check Point Travel om detta, så att kunden kan få korrekt rådgivning - härunder hänvisning till relevanta myndigheter.

I samband med ovannämnda; besök bl.a. https://www.regeringen.se/ och https://www.folkhalsomyndigheten.se/ - hemsida för Utrikesdepartementet respektive Folkhälsomyndigheten.

5.2 Rörelsehindrade personer

Check Point Travels resor är som utgångspunkt inte anpassade för rörelsehindrade personer. De flesta resor förutsätter att kunden har en bra rörelseförmåga och har ett generellt bra hälsotillstånd. Om deltagare på resan är rörelsehindrade ber vi om att detta meddelas vid första kontakt med Check Point Travel. I ett sådant tillfälle är det extra viktigt att kunden får personlig rådgivning innan resan beställs och betalas. För att Check Point Travel ska kunna ge bästa tänkbara rådgivning är det avgörande att kunden informerar om alla sina nödvändiga och relevanta behov.


5.3 Namn på resedokument

Kunden är ansvarig för att de namn som framgår på resedokumenten är identiska med det fullständiga namnet som framgår i kundens pass. Om kunden noterar uppgifter i resedokumenten som inte stämmer överens med det som står i passet ska kunden meddela Check Point Travel om detta snarast, som då kommer försöka att korrigera felet. Om felet beror på kundens förhållanden ska utgifter i samband med detta betalas av kunden. Om det inte är möjligt att göra ändringar kan kunden inte hålla Check Point Travel ansvarig.

5.4 Punktlighet

Om resenären inte kan komma fram i tid till den beställda resetjänsten ska resenären kontakta den berörda leverantören och informera om den försenade ankomsten. Om resenären inte kommer fram till en tillfredsställande lösning tillsammans med leverantören ska resenären kontakta researrangören. Vid utebliven hänvändelse från resenären till leverantören och/eller researrangören kommer reservationen att annulleras av leverantören, och resenären kommer inte att kunna använda sig av reservationen eller få sina pengar återbetalda.

Om resenären inte kommer till den första dagen för en hotellövernattning eller en hyrbil, och detta inte meddelas, riskerar man som kund att hela arrangemanget annulleras. Vid ändring i resplanen är det därför viktigt att kunden genast kontaktar hotellet, Check Point Travel eller Check Point Travels representant (vars namn framgår i de resedokument/vouchers som har skickats).

Om flygbiljetter är en del av paketresan ska dessa användas i rätt ordning. Om kunden inte använder flygbiljetterna i rätt ordning kommer flygbolaget att annullera de resterande flygsträckorna. Kunden kan därför inte använda enskilda sträckor på en flygresa. Kunden kan t.ex. inte endast använda sig av en hemresa.

Kunden ska ha avslutat en ev. incheckning enligt informationen i resplanen eller annan plats där det tydligt framgår tidpunkter och platser för incheckning på ut- och hemresan.
Kunden är ansvarig för att uppmärksamma sig själv i kön för incheckning om kunden tror att denne inte hinner avluta incheckningen inom den tidsfrist som uppges.

Kunden ska hålla sig uppdaterad på tidpunkter för hemresan genom att i god tid innan hemresan orientera sig om huruvida ändringar har gjorts eller meddelats om den tidpunkt för hemresan som framgår i resedokumenten. Meddelande om sådana ändringar kommer att ges till kunden individuellt eller genom ett uppslag på en på förhand avtalad plats av antingen Check Point Travel, våra lokala representanter eller underleverantörer. Se flygbolagens hemsidor för den senast uppdaterade informationen.

Kunden ska löpande hålla sig uppdaterad om avgångsplatser och tider för de inkluderade transportmedlen. Detta kan t.ex. ske genom att strax efter ankomst till en flygplats hålla koll på översiktsskärmar och kontakta flygplatspersonalen vid tvekan om vilken terminal eller gate flyget avgår från. Terminal- och gateändringar sker ofta och är utom researrangörens kontroll. Kunden kan i den här typen av situationer inte ställa krav på Check Point Travel.

5.5 Ordningsregler

Kunden ska anpassa sig efter de ordningsregler som gäller för paketresans alla underleverantörer, t.ex. hotell, flygplatser och transportmedel. Kunden ska uppföra sig på ett sådant sätt att medresenärer inte störs. Vid grova eller upprepade tillfällen kan ett opassande uppförande leda till att kunden uteslutas av Check Point Travel eller dennes lokala representanter från att fortsatt deltaga på resan. Vid ett sådant tillfälle är kunden ansvarig för sin egen hemtransport och utgifter till följd av detta. Kunden är vid en uteslutning inte berättigad att mottaga någon form av återbetalning av paketresans pris.

Check Point Travel är inte ansvarig inför offentlig myndighetsutövning, härunder - men inte begränsat till - polisens ingripande/hantering av kunden i samband med kundens opassande beteende. Kunden är i dessa situationer själv ansvarig för de utgifter som kunden eventuellt måste betala, och kunden kan inte heller ställa krav på Check Point Travel och är inte heller berättigad återbetalning av paketresans pris.

5.6 Bristande överensstämmelse

Om kunden inte uppfyller kraven om pass, visum, hälsomässiga formaliteter, angivelse av korrekta namn på resedokumenten samt genomgång av reglerna om punktlighet samt ordningsreglerna kan kunden inte ställa krav på varken Check Point Travel, förmedlaren eller underleverantören av paketresan angående efterföljande konsekvenser, brister, besvär eller förluster som den bristande överensstämmelsen av kundens generella skyldigheter medför.

6. Ändringar i det avtal som har ingåtts

6.1 Överföring av paketresan

Kunden kan överföra resan till en annan person mot en avgift på SEK 1.200. Besked om den önskade överföringen ska meddelas till Check Point Travel via e-mail senast 7 dagar innan resan inleds. Besked efter denna tidpunkt medför att kunden förlorar rätten till att överföra paketresan.
Överföring kan endast ske om den person som paketresan överförs till uppfyller de obligatoriska villkor och krav som finns för att resan ska kunna genomföras, och som ställdes av resebyrån när avtalet ingicks, härunder pass, visum och hälsomässiga krav. Kunden och den person som paketresan överförs till är solidariskt ansvariga för betalning av eventuella resterande belopp och omkostnader till följd av överföringen.

Tillgång till överföring av paketresan kan dock helt eller delvis begränsas av Check Point Travel om överföring inte är möjlig pga. underleverantörens villkor. Vid ett sådant tillfälle informerar Check Point Travel om att de allra flesta flygbiljetter som ingår i våra paketresor inte kan ändras eller återbetalas när de först har beställts.

6.2 Kundens ändringar av paketresan

Om kunden önskar att göra ändringar i paketresan ska kunden kontakta Check Point Travel snarast. Om det är möjligt för Check Point Travel att ändra paketresan ska kunden betala för de extra utgifter som ändringarna medför samt en ändringsavgift på SEK 1.200 per person. Check Point Travel är dock inte tvungna att genomföra ändringar på paketresan. Om kunden önskar att göra ändringar och detta inte är möjligt anses ändringen som en avbeställning av paketresan, jfr avsnitt 7, och en ny beställning.

6.3 Check Point Travels ändringar av resan

6.3.1 Oväsentliga ändringar

Researrangören är före paketresans början berättigad att ansvarsfritt genomföra oväsentliga ändringar på paketresan utan kundens samtycke. Kunden är förpliktigad att acceptera sådana ändringar om researrangören före paketresans början och utan onödig försening klart och tydligt informerar kunden om de aktuella ändringarna.

6.3.2 Andra ändringar

Om Check Point Travel innan paketresans början antingen;

 • genomför väsentliga ändringar av paketresan,
 • eller inte levererar bestämda tjänster som kunden har bett om och som Check Point Travel har accepterat att leverera,
 • eller höjer priset på resan med mer än 8%

har kunden följande rättigheter:

 • Kunden kan säga upp avtalet och få återbetalt de belopp som har betalts in till resan,
 • eller om Check Point Travel erbjuder det så kan kunden åka på en ersättningsresa.

Check Point Travel är förpliktigad att utan onödig försening hänvända sig till kunden och informera om väsentliga ändringar samt vilken eventuell betydelse de har för paketresans pris.

I hänvändelsen upprättar Check Point Travel en rimlig tidsfrist för när kunden ska informera om sitt beslut, och informerar dessutom om att konsekvensen av att inte hålla sig till denna tidsfrist innebär att kunden anses ha accepterat ändringar som omfattas av 6.3.2.

Kunden kan vid vissa tillfällen ha rätt till ersättning om en mindre ekonomisk förlust uppstår till följd av ovanstående väsentliga ändringar, med mindre orsaken beror på oundvikliga och extraordinära omständigheter.

6.3.3 Ändring av flygbiljetter och platsreservation på flyg

Om kunden har köpt en flygbiljett där ut- och hemresan kan ändras så ska ändringen genomföras innan datumet för ut- respektive hemresa. Biljetten kan bara ändras inom den ursprungliga giltighetsperioden (t.ex. kan en 3-månadersbiljett inte ändras utanför de 3 månadernas giltighet). Det rekommenderas att ombokningen sker i god tid då ändringen är beroende av platssituationen på den önskade flygavgången. Det bör även räknas till en extrakostnad om det inte finns plats i den köpta priskategorin. Det medföljer även en ändringsavgift med ombokningen.

Check Point Travel erbjuder, såvitt det är möjligt, hjälp med platsreservationer på de flygavgångar som framgår på biljetten. Notera att platsreservationer alltid ses som ett önskemål. Platserna är med andra ord inte 100% garanterade eftersom flygbolagen har full rätt till allokering av platser på deras respektive flyg och förbehåller sig rätten att utan förvarning ändra på platsreservationerna i de enskilda bokningsklasserna (biljettyperna). Notera att några av flygbolagen först erbjuder platsreservation 24 timmar före avresa, att platsreservation inte är möjligt på alla flygsträckor samt att några flygbolag kräver ett medlemskap i deras bonusprogram för att platsreservationer ska vara möjligt.

7. Avtalet upphör

7.1 Ångerrätt

Vid köp av paketresor gäller ingen ångerrätt, jfr forbrugeraftalelovens § 18, st. 2, nr. 1 samt § 7 st. 2 nr. 5

7.2 Avbeställning av paketresan

7.2.1 Normala avbeställningsvillkor

Kunden kan avbeställa paketresan innan paketresans början enligt nedanstående standardiserade avbeställningsvillkor:

 • Vid avbeställning av paketresor fram till 75 dagar före avresa går inbetald deposition förlorad.
 • Vid avbeställning av paketresor fram till 75-60 dagar före avresa går 85% av resans totala pris förlorat.
 • Om avbeställningen sker senare än 60 dagar före avresa går hela resans pris förlorat.

Vid köp av endast flygbiljetter betraktas det som avbeställning av hela flygresan om man inte kommer i tid till sin flygavgång. Resans pris kommer att gå förlorat och hemresebiljetten kan inte längre användas. Flygskatter kan dock återbetalas mot en expeditionsavgift på SEK 500 per biljett.

7.2.2 Avbeställning pga. krigshandlingar etc.

Kunden kan utan att betala en avgift avbeställa en paketresa innan paketresan inleds om det på resedestinationen eller i omedelbar närhet inträffar oundvikliga eller extraordinära händelser som i stor utsträckning berör leveransen av paketresan eller transporten av passagerare till destinationen.

För att kunden ska kunna avbeställa utan att betala en avgift ska ovannämnda oundvikliga och extraordinära händelser från en objektiv bedömning göra det omöjligt att på ett säkert sätt resa till destinationen, t.ex. baserat på rådgivning från Utrikesdepartementet. Se https://www.regeringen.se/.

Kunden har vid avgiftsfri avbeställning rätt till full återbetalning av resans pris, men har inte rätt till ytterligare kompensation från Check Point Travel. Den avgiftsfria avbeställningsrätten gäller dock inte om kunden när avtalet ingicks kände till eller borde känt till den aktuella händelsen, eller om händelsen i övrigt var allmänt känd. Om kunden inte kan avbeställa avgiftsfritt enligt ovanstående gäller de generella avbeställningsreglerna, jfr avsnitt 7.2.1.

När det gäller rundresor har kunden endast rätt att avbeställa den del av paketresan som försiggår i det avrådda området. Om denna del av paketresan utgör en väsentlig del av paketresan har kunden dock rätt till att helt avbeställa resan.

7.2.3 Tidpunkt för återbetalning och uträkning av avbeställningsavgift

Återbetalning av belopp enligt pt. 7.2.1 och 7.2.2 ska ske senaste 14 dagar efter kundens avbeställning av paketresan, eftersom uträkningen av avgiften vid individuell avbeställning senast beräknas på den här tidpunkten med hänsyn till möjligheten för återförsäljning av de avbeställda resetjänsterna.

7.3 Check Point Travels uppsägning

7.3.1 Uppsägning pga. bristande beläggning

Om resan endast kan genomföras med ett visst minimiantal av deltagare framgår detta i Check Point Travels utbudsmaterial eller någon annanstans i avtalet. Även minimiantalet deltagare eller den beläggningsprocent som krävs för att resan ska kunna genomföras framgår - samt när detta antal senast ska ha uppnåtts.

Om det nödvändiga antalet deltagare inte uppnås innan angiven tidpunkt kan Check Point Travel ansvarsfritt säga upp avtalet om paketresan. Check Point Travel informerar kunden om uppsägningen av avtalet innan den enligt avtalet angivna tidsfristen, dock inte senare än 20 dagar innan paketresan inleds om resan pågår i mer än 6 dagar (7 dagar innan paketresan inleds om resan pågår i 2-6 dagar, eller 48 timmar före paketresans början om resan varar i mindre än 2 dagar).

7.3.2 Uppsägning pga. oundvikliga och extraordinära omständigheter

Check Point Travel kan dessutom ansvarsfritt säga upp avtalet om en paketresa om Check Point Travel inte har möjlighet att uppfylla avtalet pga. oundvikliga och extraordinära omständigheter. Check Point Travel informerar kunden om uppsägningen av avtalet utan onödig förseningen och innan paketresan inleds.

Kunden får i de nyss nämnda uppsägningssituationerna de belopp som betalts in till resan återbetalade senaste 14 dagar efter uppsägningen. Kunden kan inte kräva någon ersättning.

8. Brister och reklamation

Om en brist blir konstaterad efter resans början, under resan eller på resmålet, ska kunden informera Check Point Travel snarast om bristen samt eventuellt Check Point Travels representant på resmålet eller den underleverantör som berörs av bristen. Om Check Point Travels representant eller underleverantör inte kan eller vill hjälpa, eller enligt kundens uppfattning inte hjälper tillräckligt, ska kunden så snart som möjligt skicka en reklamation till Check Point Travel. Detta kan göras till e-mailadressen kundservice@checkpointtravel.se på 08-408 38 238 eller på vår akuttelefon +45 69 13 31 11.

Kunden ska försäkra sig om att reklamationen antecknas av Check Point Travels medarbetare och/eller underleverantör på plats i skriftlig form. Kunden bör även se till att få ett kvitto på reklamationen. Om kunden inte reklamerar som beskrivet ovan kommer detta att få konsekvenser med hänsyn till kundens rätt att efterföljande informera om bristen och få en ev. kompensation.

9. Begränsningar i Check Point Travels ersättningsansvar

Flygbolagen har det direkta ansvaret för att transporten genomförs korrekt enligt Warszawa- och Montrealkonventionen, EU-förordning 889/2002 och 261/2004 samt Luftfartslagen. Check Point Travel begränsar sitt ansvar till de alltid gällande beloppsgränser som framgår i Warszawa- och Montrealkonventionen (luftbefordran), Atenkonventionen och EU-förordning 392/2009 (befordran till havs) samt COTIF-konventionen och EU-förordning 1371/2007 (järnvägsbefordran).
Check Point Travels ersättningsansvar kan därför inte överstiga det belopp som gäller för de transportörer som har det direkta ansvaret för befordran.

Den aktuella SDR-kursen (XDR) finns på www.riksbank.se.

Begränsningen på den maximala ersättningen enligt Warszawa- och Montrealkonventionen är följande:

 • Om passageraren avlider eller kommer till skada: 113 100 SDR - förutsatt att flygbolaget kan bevisa att de inte har handlat vårdslöst eller betett sig felaktigt, eller att händelsen orsakats av vårdslöst eller felaktigt beteende från en tredje part.
 • Vid skador som uppstått pga. försening av persontransport: 4 694 SDR.
 • Vid förstörelse av, borttappat, skadat eller försenat bagage: 1 131 SDR.

Begränsningen på den maximala ersättningen enligt Atenkonventionen och EU-förordning 392/2209 är följande:

 • Om passageraren avlider eller kommer till skada: 250 000 SDR till 400 000 SDR - beroende på orsaken till skadan samt transportörens påvisade skuld.
 • Vid förstörelse av, borttappat eller skadat handbagage: 2 250 SDR.
 • Vid förstörelse av, borttappat eller skadat fordon, härunder bagage i eller på fordonet: 12 700 SDR - transportören är endast ansvarig för skada som orsakats pga. fel från dennes sida.
 • Vid förstörelse av, borttappat eller skadat bagage som inte är handbagage eller fordon: 3 375 SDR.
 • Så kallade "värdesaker" ersätts inte enligt reglerna.

Begränsningarna för den maximala ersättningen enligt COTIF-konventionen och EU-förordning 1371/2007 är följande:

 • Om passageraren avlider eller kommer till skada: 175 000 SDR.
 • Vid förlorade eller skadade föremål: 1 400 SDR.
 • Vid helt eller delvis förlorat fordon: 8 000 SDR.
 • Vid skada på föremål som efterlämnats i fordonet: 1 400 SDR - transportören är endast ansvarig för skador orsakade pga. fel från dennes sida.

10. Reklamationer efter att resan avslutats

Krav om ersättning, proportionerligt avdrag på resans pris (kompensation) eller gottgörelse till följd av brister, som har reklamerats korrekt och som Check Point Travel inte har ordnat, ska inom en rimlig tid efter att resan har avslutats framföras till Check Point Travel. Om detta inte blir gjort förlorar kunden sin rätt att ställa krav på Check Point Travel. Kunden kan skicka reklamationen till kundservice@checkpointtravel.se.

11. Tillgång till avräkning vid utbetalning av ersättning och/eller kompensation

När kunden skickar sin reklamation till Check Point Travel ska kunden informera om denne även har ansökt om ersättning eller kompensation från transportören baserat på EU-förordningar om passagerarrättigheter och ersättningsansvar vid passagerartransport, samt enligt de internationella konventioner som också reglerar detta förhållande.

Om kunden har mottagit ersättning och/eller kompensation från transportören har Check Point Travel rätt att avräkna ersättning och/eller kompensation enligt lagen om paketresor och sammanställda researrangemang från den ersättning och/eller kompensation som kunden har mottagit från transportören.

12. Jurisdiktion och lagval

Om enighet angående ersättningskrav och/eller ersättningsbelopp etc. inte kan uppnås genom att framföra klagomål till Check Point Travel eller förmedlaren kan kunden framföra klagomålet till Pakkerejseankenævnet, Røjelskjær 11, 3, sal, 2840 Holte, Danmark. Ytterligare information finns på www.pakkerejseankenaevnet.dk.

Check Point Travel är pga. sitt medlemskap hos Danmarks Rejsebureau Forening förpliktigad att uppfylla kendelser från Pakkerejseankenævnet**, med mindre föreningens styrelse ger dispens från detta krav pga. önskemål om att ta det till en svensk domstol, jfr föreningens regleringar.

Alla tvister och oenigheter som uppstår eller kommer från ett avtals skapande och/eller uppfyllande och som inte kan lösas av parterna själva eller genom Pakkerejseankenævnet, ska, om parterna önskar, tas upp i de svenska nationella domstolarna för att få en slutlig avgörelse enligt svensk rätt om inte annat tillkommer från Lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför fasta affärslokaler. Undantaget för paketresor finns i 2 kap. 1 § punkten 8. Den nya svenska paketreselagen heter Paketreselag (2018:1217).

13. Medlem i Rejsegarantifonden

Check Point Travel är medlem i Rejsegarantifonden som garanterar återbetalning av kundens betalningar om verksamheten går i konkurs. Rejsegarantifonden, Røjelskjær 11, våning 3, 2840 Holte, Danmark. Telefon: +45 45878333. E-mail: info@rejsegarantifonden.dk.

Reviderat av Check Point Travel den 11 juli 2018.